Det blev succé för Staffan Lundmark, Skellefteå, i TV-programmet Draknästet som visades i måndags. TV-spelsmogulen och entreprenören Lars Wingefors tände på produkten och gick in som delägare i Staffans företag Safe Drain Technologies Sweden AB.

Genom Lars Wingefors inträde i bolaget som tjugoprocentig delägare har Smellkiller fått en mäktig affärsprofil med sig på sin vandring ut på den internationella marknaden.

Läs pressmeddelande

Vill ni investera med ert kunnande och resurser för att hjälpa oss att ta nästa steg? Läs mer här
"DRAKE" investerar
i Smellkiller
Safe Drain Technologies Sweden AB Tel: 0910-80 600 Mail: info@smellkiller.se
Innovatören bakom
Sagts om Smellkiller
"Den är enkel, genial, billig och dessutom driftsäker. Här finns inget elektroniskt som kan krångla. Oftast är det de enklaste lösningarna som är de allra bästa."
Lars-Olof Melander, avdelningschef för fastighetsdriften vid Skellefteå lasarett
Mer som sagts
Staffan Lundmark:
- Det tar en hel del tid att fylla vatten i alla torra golvbrunnar i en större fastighet där det ofta kan finnas mer än 100 golvbrunnar.
Läs mer


I media